Entries by אתי אהרונסון

ניהול עסק בזמן קורונה

הקורונה הגיעה בהפתעה ומרבית בתי העסק הקטנים בישראל ספגו מכה קשה לעסק ולמשפחות רבות שהם בעלי עסקים, רבים מהם  עם עסקים טובים  לא מצליחים לראות את עתיד העסק ומודאגים מאוד מהפרנסה שלהם . ישנם הרבה מאוד עסקים שהקורונה שיתקה את העסק שלהם ,ולא מצליחים כיום לעמוד בכל המחויבויות .תשלומים לספקים ,הלוואות תשלומים למוסדות . דקה […]